Forsiden

Høringssvar fra Tore Willy Tangen

Dato: 11.07.2020

Plan- og bygningsloven må ikke endres. Alle vindkraftprosjekter må vurderes i henhold til denne loven.