Forsiden

Høringssvar fra Randi Lien

Dato: 12.07.2020

Jeg forlanger at alle forslag skal inn under PBL og avgjøres lokalt.