Forsiden

Høringssvar fra Ellen Steinsland

Dato: 20.08.2020

Denne lovendringen bør ikke gjennomføres. Det må bli vanskeligere, ikke lettere å gi dispensasjoner. Natur bygges idag ned bit for bit i høyt tempo, også strandsonen. Tap av natur og artsutryddelse er en like stor utfordring som klimaendringer. Medvirkning og demokrati må heller ikke svekkes. Retten til å kunne gi innspill og bli hørt er viktig, ikke minst for å unngå sterkt splittende saker slik vi nå ser i mange vindkraftsaker. Økt bruk av dispensasjoner vil uthule denne medbestemmelsen i stor grad.