Forsiden

Høringssvar fra Tvedestrand kommune

Dato: 03.07.2020

Høringsutkastet er behandlet av kommunens planutvalg og kommunestyret.

Saksfremlegg og saksprotokoll følger vedlagt som kommunens tilsvar til høringsutkastet

Svein O Dale

Enhetsleder

91661424

Vedlegg