Forsiden

Høringssvar fra Arild Aase (Aasegarden)

Dato: 21.08.2020

Hei

Ønsker ikkje at kommunene skal kunne få meir makt til disponering av areal etter sine planer. Vi har eit for dårlig jordvern og skogvern i landet vårt og dette får idag store konsekvenser for landbruk natur og friluftsliv. Kommunene tenker bare penger og det er viktigere enn noen gang å ha norske lover for forvaltning av areal som er inn under landbruk, skogbruk og utmark. Det blir feil at kommunene sin administrasjon og politikere som kan bestemme å bygge ned norsk landbruk for å styrke andre næringer som allerede er sterke i kapitalen. Det er også feil at kommunene kan bestemme kor nye europaveger skal lages gjennom kommunen. Dette burde staten ha klare regler for og jordvernet burde vore ufravikelig.

Arild Aase