Forsiden

Høringssvar fra Knut Hunskår

Dato: 23.07.2020

Av hensyn til lokal kunnskap må denne loven fortsatt behandles av lokale myndigheter uten innblanding av overstyrende myndigheter.