Forsiden

Høringssvar fra Ragnhild Giskeødegård

Dato: 01.09.2020

Jeg vil beholde lokaldemokratiet og kommunens vetorett i plan- og byggesaker.