Forsiden

Høringssvar fra Ole Johnny Haakonsen

Dato: 27.08.2020

Plan og bygningsloven bør videreføres slik den er i dag uten endringer.