Forsiden

Høringssvar fra Pål Roger Overland

Dato: 11.07.2020

Med tanke på utbygging av vindkraft er det viktig at lokale hensyn tas. Vi har sett at nåværende lov i stor grad ødelegger miljøet og ikke tar hensyn til lokale forhold. I tillegg er vindkraft unødvendig siden nåværende vannkraft verk kan oppgraderes uten å skade miljøet.
Utbygging av vindkraft må ikke ha unntak fra normale lover og regler.