Forsiden

Høringssvar fra Stein Erik Årnes

Dato: 11.07.2020

Dette forslaget svekker lokaldemokratiet og fratar lokalsamfunnet medbestemmelse og innflytelse i saker som er viktige for dem. Nok et forsøk fra regjeringen på å sette grunnloven til side og overkjøre folket. Fy skam på dere!!