Forsiden

Høringssvar fra Levanger kommune, Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Dato: 28.08.2020

Hei

Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Levanger kommune har innsigelser mot endringer i PBL.
Rådet støtter innholdet i Norges handikapforbunds høringsuttalelse. Denne følger vedlagt.

Med hilsen
Frank E. Dreyer
leder i rådet

Vedlegg