Forsiden

Høringssvar fra Berit Inga Eriksen

Dato: 29.08.2020

Nei til endring av plan og bygningsloven