Forsiden

Høringssvar fra Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug.

Dato: 07.07.2020

En skal ha lik rett til å bygge naust på egen eiendom på lik linje som en har rett til å bygge en garasje til bilen, lik rett til vann som til vei om eiendommen ligger slik til om det er sjø eller et vann så fremst det ikke er drikkevannskilder som er ømtålige for forurensning.

Naboer som ligger til sjø og vann bør gå sammen om å bygge naust i rekke garasje til båt og utsyr, et naust må ikke overstige 50 kvadrat i grunnflate og det skal ikke overstige 5,5 m mønehøyde. WC kan installeres men bio wc eller som det er i de fleste camping vogner og ellers utstyr som er i en camping vogn, dermed uavhengig av offentlig tilknyttning av noe slag.

Inn meldings plikt til kommunen om ønske om hva en skal og vil bygge og har ikke kommunen svart innen 30 dager så er det, det samme som at bygingen er godkjent og arbeidet kan starte og en bygge melding skal vare i 10 år fra dag planen er innlevert eller etter 30 dager er gått.

Vil det gjøres endringer må den gamle planen kastes og gis beskjed at kommunen må kanselere gammel plan og ny innleveres for gjennomgang.

Gebyr kroner 1000,- for inntegning på kart, bilder skal sendes inn at bygget er reist og av hvem, et slikt bygg skal ikke en trenge godkjent håntverker for å reise bygget, kun vis det skal intalleres strøm og offentlige tilknyttninger vann og kloakk.

Vennlig Hilsen Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug

Siggjarvågen 89 5428 Fildrøyhamn Bømlo

bkvilhau@hotmail.com