Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 188298

Dato: 31.08.2020

Ønsker at lova forblir uendra, som tilrådd av ulike organisasjonar og fagmiljø. Naturen treng sterkare vern, ikkje svakare.