Forsiden

Høringssvar fra Alexandra Pedersen

Dato: 22.08.2020

Jeg mener at vi må styrke ivaretakelse av norsk natur og dyreliv.

Vi lever i en tid da klima er viktig, med å ikke styrke naturvern vil dette ha dårlige konsekvenser for fremtiden.

Både natur, dyreliv og klima samt fysisk og pysiske helse for både den norske befolkningen og turismen vil lide av at det skal gi letter dispensasjon for og bygge.