Forsiden

Høringssvar fra Thore Steinsland

Dato: 21.08.2020

I motsetning til hva mange politikere og andre tror, er det arealbruk som er den største trussel mot biologisk mangfold. Klimaendringer er foreløpig ikke i nærheten av å være en like stor trussel. Men fremtidig skadelig virkning av klimaendringer forsterkes selvsagt i samspill med arealbruk som rammer naturen.

Forslag til lovendring tar ikke hensyn til vår tids desidert største trussel mot biologisk mangfold og må derfor endres/forkastes.