Forsiden

Høringssvar fra Anette W. Kamfjord

Dato: 10.07.2020

Slik jeg tolker endringene vil demokratiet i landet bli ytterligere svekket og lokale interesser bli tilsidesatt med loven i hånd. Det må og skal være dialog og et mål at lokale politikere får medbestemmelse i saker som angår dem. Medbestemmelse er i dag et pedagogisk mål fra barnehagen og ut studieløpet, det er da et paradoks at det ikke skal gjelde lokalpolitikere og borgere i saker som sterkt vil kunne påvirke deres hverdag og livskvalitet.