Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 108386

Dato: 27.08.2020

Synes dette er ugreit, nå må rasering av norsk natur stoppe