Forsiden

Høringssvar fra Nina Henriksen

Dato: 28.08.2020

Kommunene skal ha,råderett over sine areal og ikke overstyres av regionale og statlige vedtak