Forsiden

Høringssvar fra Nærøysund og Leka Venstre

Dato: 01.09.2020

Ja til økt lokal selvbestemmelse

Helt nord på trøndelagskysten finner vi de to kommunene Nærøysund og Leka. Nærøysund har med sine 3500 kilometer Norges lengste kystlinje, og med 7000 øyer, holmer og skjær er det nesten så forholdstallet opp mot antall innbyggere blir 1:1. Leka kommune har rett over 500 innbyggere og omtales som «Norges geologiske nasjonalmonument». Dette er ikke (bare) ment som patriarkistisk selvskryt, men heller et forsøk på å tegne opp tilgangen på kyst og natur i to av mange norske kystkommuner – et bilde som skiller seg svært fra situasjonen i Oslofjorden og på Sørlandet.

Både Nærøysund og Leka er i «sone 3» når det kommer til bygging i strandsonen. For oss vil reviderte planretningslinjer gi muligheter å legge tilrette for lokalt næringsliv og bosetting langs kysten. Vi ser nasjonale trender hvor stadig større andel av befolkningsmassen bosetter seg rundt byene. Om vi skal klare å være en attraktiv kommune også i fremtiden må vi ha muligheten til å bygge nye hus, hytter og næringsvirksomhet på attraktive tomter. Med den geologiske utformingen vi har på våre to kommuner beslaglegger hundremetersgrensa store arealer.

Om vi går hundre år tilbake hadde brorparten av befolkningen i våre to kommuner sitt liv og virke inne i strandsonen og på havet, uten at dette var til sjenanse for de som benyttet seg av allemannsretten. Tvert imot sørget dette for en levende skjærgård som ble benyttet av alle som måtte ønske det. Etterkommerne av de som senere flyttet fra disse øyene og inn til tettstedene hindres i dag i å sette opp hus på steder der hvor det har vært bosetting i flere hundre år. Resultatet blir at disse historiske øysamfunnene forfaller.

Stadig flere velger å ha en sekundærbolig, og vi har flere eksempler hvor fritidsboliger og hyttefolk har vært med på å revitalisere grender og bygdesamfunn. Dette bidrar altså til bolyst og blilyst. Lokalt ser vi også at mangelen på folk ute i øyene har hatt negativ innvirkning på fuglebestanden, da rovdyr som ørn og mink holder avstand til mennesker, så nærvær av mennesker gir dermed fuglene en trygg havn.

Vi har selvfølgelig forståelse for at sitasjonen vår skiller seg fra store deler av landet, og at det som vil være et fornuftig byggeprosjekt i våre kommuner ville ha gått på bekostning av naturverninteresser og allemannsretten i en annen kommune. Norske kommuner er som det norske folk. Vi er forskjellige, og har forskjellige behov og forutsetninger. Derfor er det viktig at vi lar disse vurderingene skje i den enkelte kommune, og at det som for oss er nødvendige utbygninger for å oppnå vekst ikke stoppes av nasjonale føringer som er skrevet basert på en annen kommunes situasjon.