Forsiden

Høringssvar fra Anders Kvernsjø Tallberg

Dato: 26.08.2020

De foreslåtte endringene i plan- og bygningsloven vil innebære at viktige demokratiske prosesser omgås. På sikt vil de kunne føre til at naturmangfoldet reduseres, at bo- og oppvekstmiljø forringes, og forslaget bør derfor forkastes.