Forsiden

Høringssvar fra Solvor Nesbakken

Dato: 31.08.2020

Jeg sier nei til endringen med bakgrunn i Sabimas tekst:

"Med endringene regjeringen foreslår, vil man få en konstant unntakstilstand og en åpen bakdør for dem som ikke forholder seg til langtidsplanene. Det er ikke bra for naturen, det er ikke bra for demokratiet, det er ikke bra for kommunenes styringsevne og det er heller ikke bra for utbyggere som ønsker forutsigbarhet for sine investeringer."

Vi er midt i en naturkrise og i tillegg til at vi ødelegger leveområder og livsgrunnlag for våre medskapninger, står vår egen helse på spill. Vi trenger trygge langtidsplaner hvor flere sider av en sak vurderes, for å unngå at naturen bygges ned. Dette må alle med makt forstå snarest.