Forsiden

Høringssvar fra Arnstein Andersen

Dato: 11.07.2020

Hei.
Er dette lovlig da det er en gjennomgående trykkfeil i høringsnotatet og høringsbrevet.

" Det er en gjennomgående trykkfeil i høringsbrevet og høringsnotatet. Endringen i matrikkelloven § 35 femte ledd skal gjelde § 34 femte ledd. "

Da feilen ikke er rettet opp i disse dokumentene men kun som en tilleggsbemerkning Så vil fremdeles begge dokumentene henvise til feil lovdata § 35 og ikke til § 34.

Mvh

Arnstein Andersen