Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 114425

Dato: 27.08.2020

Nei til endring i plan-og bygningsloven.

Dette er ikke i norges interesser. Det er i konflikt med våre verdier som bygger på sterke lokaldemokratiske institusjoner og vil skape mer uklarhet og begrense tilgangen for befolkningen til å delta aktivt i demokratiet.

Folket i Norge føler allerede et svekket tillitsforhold til regjeringen, som kommer tydelig frem i motstandsaksjonene mot vindkraft. Det vil forverre situasjonen å innsnevre den demokratiske debatten i en tid der den heller bør utvides.