Forsiden

Høringssvar fra Helge Reisvoll

Dato: 30.06.2020

Forslag til endring er slik at det hersker formye skjønn i forhold til hvilke forhold Fylkesmannen kan henvise til. Nasjonale interesser er f.eks. bygge og deleforbud i 100 meters belte, jordvern etc. Det bør fremgå at det er vesentlige brudd på nasjonale retningslinjer.

Samtidig med foreslåtte endringer bør muligheten til å oppføre mindre tiltak i LNFR, på fradelt hus-, fritidsboligtomt gjøres gjeldende uten søknad, på lik linje med regler for tiltak som kan gjennomføres, uten søknad, i regulert område.

Mvh

Helge Reisvoll