Forsiden

Høringssvar fra Risør kommune

Dato: 31.08.2020

Hei!

Vedlagt er høringsuttalelse fra Risør kommune v/Risør bystyre.

Vennlig hilsen

Heidi Rødven

enhetsleder plan og byggesak

Risør kommune

Vedlegg