Forsiden

Høringssvar fra Østmarkas Venner

Dato: 28.08.2020

Vedrørende sak nr. 19/5267.

Vedlagt høringssvar fra Østmarkas Venner.

Mvh

Ingunn Lian Nylund

på vegne av

Østmarkas Venner

Mobil 949 82 006

Vedlegg