Forsiden

Høringssvar fra Svein Wisth

Dato: 30.08.2020

Jeg mener at nåværende lov bør forbli uendret. Jeg anser forslagene til endringer som et ledd i regjeringens arbeid med å deregulere landet, hvilket jeg anser som en svekkelse av demokratiet.

Mvh.

Cand. Philol. Svein Wisth