Forsiden

Høringssvar fra Plan og bygg, Kristiansand kommune

Dato: 24.08.2020

Vedlagt følger Kristiansand kommune sitt høringssvar til "Forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. (regional plan dispensasjon m.m.)

Mvh.

Venke Moe

Plan og bygningssjef

Kristiansand kommune

Vedlegg