Forsiden

Høringssvar fra Dagfinn Ostnes

Dato: 10.07.2020

Plan og bygning i lokal kommune i Norge, skal ha siste avgjørsrett til vedr. planer for ev. utbygginger av Vindturbiner på land.

Noe annet kan ikke godtas i landet vårt. Ikke tillit til at dette skal avgjøres av sentrale myndigheter.

Om Norge skal være demokratisk er dette er klart krav. Sentrale myndigheter er ikke i stand til å ta disse avgjørelser, vi folket lokalt blir oversett og store områder blir rasert.