Forsiden

Høringssvar fra Jarl Stig Molnes

Dato: 21.08.2020

Alle planer og prosjekter skal avgjøres lokalt i henhold til plan- og bygningsloven.

Forslaget representerer en ytterligere demontering av vårt demokrati!l Jeg tolker forslaget som skreddersydd for landbasert og kystnært vindkraftutbygging!

Forslaget må avvises! - Nei til statlig overstyring!