Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 100135

Dato: 26.08.2020

Vindturbiner spredning av mikroplast, og ved uhell, som i Troms kan grunnvann forgiftes av hydrokarboner og kommuner må få lov til å verne om drikkevann og innbyggerne sine.