Forsiden

Høringssvar fra Sissel Nora Svendsen

Dato: 10.07.2020

Norge har for meg alltid vært et demokrati, folkestyrt fra grasrota i kommunestyrene og oppover til Stortinget og regjeringen. Blir kommunenes planer og vedtak overstyrt fra sentralt hold, har vi ikke lenger verken sjølråderett eller demokrati. Dystre utsikter for demokratiske prosesser om dette skulle gå igjennom.

Med vennlig hilsen Sissel Nora Svendsen.