Forsiden

Høringssvar fra Halden kommune

Dato: 28.08.2020

Vedlagt følger høringssvar fra Halden kommune, vedtatt i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø den 25.08.2020, se vedlegget "Høringssvar Halden kommune".

Vedlagt følger også protokollutdrag med høringssvar fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse Halden kommune av 24.08.2020.

Vedlegg