Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 113470

Dato: 27.08.2020

Hei. Dere må lese rapporten fra FN´s naturpanel for å forstå hvorfor lovendringen ikke bør gjennomføres. Les her: https://www.fn.no/tema/klima-og-miljoe/naturmangfold