Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 214326

Dato: 09.07.2020

Nå får det være grenser til hvor mye dere skal ofre naturen! Vi trenger et mye sterkere vern av natur, ikke frislipp!