Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 743993

Dato: 21.08.2020

No er det nok rasering av Norge Høgre. Eg har stemt Høgre i 35 år,har sørga for at Orten kom på tinget her i Møre og Romsdal. No må dokke i leiinga sjå til å kome dokke på landjorda. Energi lova og ACER skal ikkje kome foran plan og bygningslova. Det dokke er med på å gjere er noko som er imot dokka eige fedreland. ACER er rett og slett ein katastrofe mot landet dokke er satt til å styre. No er det på tide at alle i Høgre set landet først, og ikkje sist. Eg og fleire hundrevis av andre Høgre folk og veljarar av dokke, vil rett og slett ikkje ha noko av det som Høgre sentralt kjempar for no. At mitt parti Høgre skulle bli det partiet som opptrer som forkjemper av forræderi mot sitt eige folk i vindkraft, ACER og så venleg mot alle som raserar norsk natur, hadde eg aldri trudd når eg snakka med både Erling Norvik, Jan P. SYSE, JO BENKOW og Arne Rettedal som unge Høgre mann på 80 og 90 talet. Trur Arne sjølv hadde snudd seg i grava hadde han sett kva partiet hans gjer no med hans kjære Rogaland. . Eg føler avsky av dokke og tekjer på kor mykje nordmenn over heile landet no som får rasert livskvalitet, nærmiljø og verdiar pga. den politikken Høgre fører no. Heimfallsretten er noko som tilhøyrer nordmenn og kun det. No Høgre og regjeringa er det på tide å høyre på, og støtte folket i dokka eige land, og ikkje utanlandske konsern og hedgefond og utland.