Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 763835

Dato: 21.08.2020

Ikkje rør plan og bygningsloven. Ved dei foreslåtte endringane vil naturen og naturmangfaldet lide. Naturen lid allereide nok som det er.