Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 190245

Dato: 01.09.2020

Jeg leser dette som en svekkelse av lokaldemokratiet, og finner det derfor ikke akseptabelt. Dette er blant annet viktig sett i lys av hvordan lokalbefolkningen blir behandlet i vindkraft saken. Lokaldemokratiet overstyres, og klager blir avfeid. NVE og OED kan ikke ha overstyringsrett over kommunene. Det må gjøres en uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene.