Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 301586

Dato: 11.07.2020

Innbyggerne må ha råderett over sine områder, uten statlig overstyring. Vi lever fortsatt i et demokrati, og de lokale vet best hva som er best for dem.

Få vindkraftutbygging under plan- og bygningsloven slik at vi kan ta vare på naturen vår, før nasjonal styring ødelegger bygd og land.

Nei til forslaget om mer overkjøring.