Forsiden

Høringssvar fra Tim Mathiesen

Dato: 10.07.2020

Alle prosjekter, og spesielt vindkraft som er så stort og omfattende, må bestemmes lokalt via Plan og Bygningsloven. Det er en demokratisk rett de lokale innbyggere har til å bestemme over sitt eget nærområde.

Dette forslaget er en uthuling av folkets rett til medbestemmelse og en uthuling av demokratiet og et regelrett angrep på demokratiet.

Allde prosjekter, og spesielt vindkraft, skal bestemmes og reguleres lokalt gjennom Plan og Bygningsloven i tråd med de demokratiske rettigheter vi har.

Så NEI til forslaget er konklusjonen. Og vindkraftprosjekter må føres tilbake til Plan og Bygningsloven som de er unntatt fra i dag. INGEN statlig overstyring på dette. NVE og OED skal IKKE ha noen overstyringsrett her.