Forsiden

Høringssvar fra Øyer kommune

Dato: 04.09.2020

Øyer kommune ba om utsatt høringsfrist fordi kommunestyremøte ble utsatt pga. covid19. Dere ga ikke utsatt frist, men sa at dere vil se på høringssvaret dersom det ikke forsinket saksbehandlingen deres. Kommunen valgte derfor å sende administrasjonens saksfremlegg innen høringsfristen, og vedtak fra kommunestyret sendes i dag.

Vedtak fra kommunestyret den 03.09.20:

Alternativ 1

Kommunedirektørens innspill til høringen om forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet med følgende tillegg i høringsuttalelsen under pkt. «Forslag om å flytte innholdet i § 19-2 fjerde ledd til andre ledd»

Kommunestyret ønsker ikke denne innstrammingen og mener at dette forslaget til endring ikke skal tas inn.