Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 684954

Dato: 20.08.2020

Lemping og dispensasjoner på eksisterene Plan og Bygningslov er ikke ønskelig.

Det er ille nok som det er om ikke dette skal få fritt løp og enklere ødelegge enda mer natur, enda raskere. Derfor er familien og jeg sterkt i mot disse endringene og fraråder denne endringen på det sterkeste. Dette er også underbygget av Stortinget, fagpersonell og mange flere.

Hilsen

Peter L.