Forsiden

Høringssvar fra Berger Arkitektkontor

Dato: 08.06.2020

Kjempebra at vi får en endring i pbl slik at det kan bli enklere å få tillatelse til bl.a. private naust, kai og flytebrygge i uregulerte områder; den unødvendig strenge forvaltningen har i altfor lang tid vært et "mareritt" både for grunneiere og kommuner. Som arkitekt på Vestlandet i over 30 år er jeg ikke snau med å si at dette var årets sommergave til både fastboende og fritidseiendommer langs kysten!