Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 134344

Dato: 29.08.2020

All bygging skal og bør avgjøres lokalt. Medbestemmelse er i dag et pedagogisk mål fra barnehagen og ut studieløpet, det er da et paradoks at det ikke skal gjelde lokalpolitikere og borgere i saker som sterkt vil kunne påvirke deres hverdag og livskvalitet.