Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 142950

Dato: 02.07.2020

Hei.

Jeg ønsker ikke at det skal bli noen endring i plan-og bygningsloven mv. (Regional plan, dispensasjon m.m.)

Jeg vil at innbyggere, organisasjoner og myndigheter fortsatt skal inviteres inn i prosessen for å belyse konsekvensene av det som planlegges. Det er gjennom slike prosesser vi kan si fra om verdifulle naturområder som ikke bør bli byggesone, om hundremeterskoger vi ønsker å bevare, om bekkeløp, salamandergater og tilgang til badeplasser. På samme måte får utbyggere legge fremme sine ønsker i denne prosessen.

Ja til artsmangfold og natur.

Mvh Ann-Mari