Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 702957

Dato: 20.08.2020

Nei til endringer i dagens lov.

Nei til alle former for vindkraft.

Ja til naturmangfold, forutsigbare planer utarbeidet og godkjent av kommunene/innbyggerne.