Forsiden

Høringssvar fra Vidar Holm

Dato: 26.08.2020

Det mp ikke skje endringer i dagens regelverk da det fratar den enkelte kommune råderett over egne areal. Det mer enn skinner igjennom at dette er tilrettelegging for internasjonal kapital sine muligheter for etablering av aktivitet som vindkraftverk og annen arealkrevende industri. Norge som nasjon må ivaretas og i fullstendig mangel av kompetente politikere må mer og mer makt tilbakeføres direkte til folket. Retningen regjeringen og store deler av stortinget nå fører landet kan ikke fortsette. Vi er snart en enklave i EU.