Forsiden

Høringssvar fra Randi Kjærstad Hagerup

Dato: 31.08.2020

Jeg vil med dette komme med merknad til endring av plan- og bygningsloven, selv om jeg vet at det ikke vil ha noe å si.

Arealendringer er en stor trussel mot plante- dyre og menneskelivet. Endring i lov må ikke gjøre denne trusselen større.

Under våren 2020 fikk mange oppleve hvor viktig det er med samfunnskritisk natur i sitt nærområde. Endring i lov må ikke gjøre det lettere å ødelegge denne.

Kunnskapsgrunnlaget må styrkes, ikke svekkes. Det må alltid være oppdatert kunnskap som ligger til grunn for eventuelle inngrep.

Naturens rettsvern må styrkes ved lov, ikke svekkes.

Dispensasjon skal være et unntak. Endring i lov må ikke gjøre det enklere.

Innspill fra fagfolk, lokalkunnskap og folks bekymrimger må sammen med nasjonale målsettninger må tas hensyn til, og ikke svekkes ved endring i lov