Forsiden

Høringssvar fra Anita Amundsen

Dato: 03.07.2020

Jeg ønsker ikke en lov som gjør det enklere å bygge ned naturen vi har i Norge. Jeg ønsker et mye større vern for naturen vår, slik at vi kan beskytte vår natur, våre dyrearter, vår biologi og våre økosystem. Vi er avhengige av det. Jeg ønsker at det skal bli vanskeligere å få dispensasjoner og at vi har et skikkelig kontrollorgan som kan verne det mest dyrebare vi har. Vi trenger lover som beskytter.